Historické milníky

  • 1976Zahájení výstavby CZT v Hrádku nad Nisou.
  • 1977Dokončení výstavby CZT v Hrádku nad Nisou. Instalované 3 parní kotle ČKD Dukla o výkonech 1,6 MWt,  2,8 MWt  a 2,8 MWt. Topné medium mazut.
  • 1996Zahájení rekonstrukce kotelny a sítě.
  • 1997Dokončení rekonstrukce kotelny a sítě, stávající parní kotle předělány na teplovodní, rekonstrukce rozvodů za předizolované vedení.
  • 2000Založení společnosti GASEN, a.s.
  • 2002Přejmenování společnosti GASEN, a.s. na H – therma, a.s., pokračování dodávek tepla v Hrádku nad Nisou.
  • 2009Generální oprava kotle K1, výměna trubkovnic.
  • 2012Novým vlastníkem se stává společnost Lumius Holding, spol. s r.o. Rozsáhlá rekonstrukce kotelny, výměna kotlů ČKD za 3 kondenzační kotle Hoval, instalace kogenerační jednotky Tedom 600
  • 2013Instalace kogenerační jednotky Tedom 200. 
H-therma > Historické milníky